Usługi refundowane - NFZ - ANMED

ADVENTURE TEAM
Przejdź do treści
RODO

dla pacjentów


Klauzula informacyjna dla pacjentów
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rodzinna ANMED, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Targowa 28
 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ)
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
 1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Klauzula informacyjna dla byłych pacjentów
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rodzinna ANMED, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Targowa 28
 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ)
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
 1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa
  KONTAKT


Brodnica - ul.Piwna 6, tel. (56) 69 70 909, kom. 798 877 206
Nowe Miasto Lubawskie - ul.Targowa 28, tel. (56) 649 88 33, kom. 508 895 744
Copyright © 2018 NZOZ Anmed
Wróć do spisu treści