Usługi refundowane - NFZ - ANMED

ADVENTURE TEAM
Przejdź do treści
RODO

medycyna pracy


Klauzula informacyjna dla pacjentów
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Sipak-Olszewska, 87-300 Brodnica, ul. Piwna 5
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ)
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

               Klauzula informacyjna dla byłych pacjentów
               Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
               1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Sipak-Olszewska, 87-300 Brodnica, ul. Piwna 5
               2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl
               3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
               4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ)
               5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
               6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
               7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
               8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

                             KONTAKT


                             Brodnica - ul.Piwna 6, tel. (56) 69 70 909, kom. 798 877 206
                             Nowe Miasto Lubawskie - ul.Targowa 28, tel. (56) 649 88 33, kom. 508 895 744
                             Copyright © 2018 NZOZ Anmed
                             Wróć do spisu treści