Usługi refundowane - NFZ - ANMED

ADVENTURE TEAM
Przejdź do treściRODO

klauzula ogólna


  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rodzinna ANMED, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Targowa 28
  1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.anmed.info
  1. Administrator monitoruje Pani/Pana aktywności na stronie internetowej www.anmed.info. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia aktywności na naszej stronie internetowej, ma Pan/Pani prawo skorzystać z: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.anmed.info jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia.
  1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podwykonawcy w zakresie usług związanych z marketingiem, w tym z opracowaniem strony internetowej www.anmed.info oraz Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. Wskazani odbiorcy są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach działań z dostawcami usług: Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel
  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody lub ustania celów biznesowych Administratora
  1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  1. podanie danych osobowych jest dobrowolne

 
Z poważaniem
Administrator Danych Osobowych

KONTAKT


Brodnica - ul.Piwna 6, tel. (56) 69 70 909, kom. 798 877 206
Nowe Miasto Lubawskie - ul.Targowa 28, tel. (56) 649 88 33, kom. 508 895 744
Copyright © 2018 NZOZ Anmed
Wróć do spisu treści